Begraafplaatsen 

Om nabestaanden de kans te geven in een rustige, aangename en serene omgeving afscheid te nemen van hun dierbaren en hun overledenen te herdenken, maken we werk van de verfraaiing van onze begraafplaatsen. De open ruimte wordt verfraaid en oude graven worden weggenomen.

Als je een overledene laat begraven, kan je kiezen voor een concessie. Dit betekent dat het graf gedurende een vooraf bepaalde termijn zal blijven bestaan en later kan iemand in hetzelfde graf worden bijgezet.

Een grondconcessie voor 2 personen voor een periode van 30 jaar kost in Maarkedal 750 euro (1.500 euro voor niet-inwoners), een columbariumconcessie voor 2 personen voor 30 jaar kost 375 euro (750 euro voor niet-inwoners). Na het verstrijken van de termijn kan de concessie eventueel verlengd worden.

Wanneer je niet voor een concessie kiest, wordt de overledene kosteloos begraven en blijft in Maarkedal het graf behouden gedurende een termijn van 15 jaar. Wettelijk is slechts een grafrust van 10 jaar voorzien. Verwanten die later overlijden kunnen niet in het graf worden bijgezet.

De keuze voor het begraven in gewone grond of in een concessie op het ogenblik van overlijden kan je later niet herroepen.

Graven waarop geen concessie meer rust, zullen in de loop van 2016 worden weggenomen. De grond wordt geschikt gemaakt voor toekomstige begravingen en er wordt plaats voorzien voor lage beplanting en groen.

Nabestaanden worden vooraf op de hoogte gebracht van een eventuele verwijdering, aan de ingang van het kerkhof hangt een overzicht van de geplande verwijderingen en bij elk graf waarvan de concessie of de bewaartijd verloopt staat een houten paaltje met die vermelding.

Hier vind je het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en het politiereglement.

 

Geen begravingen meer in Maarke en op het oude kerkhof van Nukerke

De gemeenteraad besliste, in zitting van 17 november, om vanaf 1 januari 2016 geen begravingen meer toe te staan op de begraafplaats van Maarke en de oude begraafplaats van Nukerke.

Met de ontwijding van de Sint-Eligiuskerk en de ontwerpen voor de herinrichting van de dorpskern van Maarke en de inplanting van het Marca, werd het bestaande kerkhof altijd gerespecteerd. Er is echter een nijpend plaatsgebrek waardoor het is niet langer mogelijk is de diverse begraafwijzen aan te bieden zoals is vastgelegd in de wetgeving. Op de oude begraafplaats rond de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nukerke worden ook al geruime tijd geen nieuwe concessies meer toegekend.

Er is een nieuwe begraafplaats in Nukerke, langs de Glorieuxstraat, waar voldoende percelen beschikbaar zijn voor de diverse begraafwijzen. Er is ruimte voor begravingen in gewone grond en in concessies, en er is een strooiweide, een columbarium en een urnenveld.

De bestaande concessies, waarvan de plaatsen gereserveerd zijn, worden nog uitgevoerd, maar er worden geen nieuwe aanvragen voor bijzettingen in bestaande concessies meer aanvaard.