Akte/attest van erfopvolging 

Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bankinstelling geblokkeerd.

Er kan worden overgegaan tot de deblokkering op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris, of
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor

De “verklaring van erfrecht” ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen, en de “akte van bekendheid” opgemaakt door de vrederechter zijn niet geldig voor de deblokkering.

Voor meer informatie kan je terecht bij het registratiekantoor van de FOD Financiën, Edward Anseelestraat 1 te 9600 Ronse.