Aangifte van overlijden 

Een overlijden moet officieel vastgesteld worden. Als het overlijden thuis gebeurt, moet je een arts waarschuwen. Hij zal het overlijden vaststellen en een overlijdensattest opmaken en ondertekenen. Bij een overlijden in het ziekenhuis zal men daar voor het overlijdensattest zorgen.

Het overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de dienst Burgerzaken waar de persoon is overleden. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. 

 

Welke documenten moet je voorleggen?

  • het overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
  • de identiteitskaart en eventueel het trouwboekje van de overledene
  • het rijbewijs van de overledene
  • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene
  • de toelating tot begraven indien de begrafenis in een andere gemeente of stad plaats heeft
  • Bij crematie: een aanvraag tot crematie, een bijkomend medisch attest  en een attest van de beëdigd geneesheer

Als het overlijden te wijten is aan een geweldadige, verdachte of niet nader te bepalen oorzaak, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand ingelicht worden over de omstandigheden van het overlijden. In dit geval zal pas na het akkoord van de procureur des Konings toelating verleend worden tot het vervoer en het begraven of cremeren van de overledene.

 

Overlijdensakte

Op basis van de overlijdensaangifte wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand een overlijdensakte opgesteld. Een akte van overlijden bewijst het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Op basis van deze akte kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene geven.

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. Je kan een uittreksel van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de persoon is overleden. Dat uittreksel heb je onder meer nodig voor een aangifte van overlijden bij het ziekenfonds.

Er zijn geen kosten verbonden aan het opstellen van de overlijdensakte.