Overlijden 

Een dierbare verliezen is telkens weer een moeilijk moment in ons leven. Het is een ervaring waarmee elk van ons vroeg of laat geconfronteerd wordt.

In deze rubriek bieden wij je een leidraad die je kan helpen bij alle administratieve formaliteiten die bij een overlijden komen kijken.

Daarnaast trachten we je ook een antwoord te geven op vragen die betrekking hebben op het levenseinde.
Wat moet je bijvoorbeeld doen om je te laten registreren als donor? Kan ik zelf bepalen hoe ik begraven wil worden? En wat houdt euthanasie precies in?