OCMW-bestuur 

De politieke bestuursorganen van het OCMW zijn:
  • de raad voor maatschappelijk welzijn
  • het vast bureau
  • de OCMW-voorzitter