De OCMW-administratie 

De dienstverlening van het OCMW is slechts mogelijk dankzij de ondersteuning door de administratieve diensten. Deze diensten staan rechtstreeks onder leiding van de secretaris. Hij is tevens hoofd van het personeel, woont de vergaderingen van de OCMW-raad en het Vast Bureau bij, notuleert en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen.