Minder Mobielen Centrale 

Het OCMW organiseert, in samenwerking met Taxistop, een dienstverlening voor minder mobiele inwoners. De Minder Mobielen Centrale biedt vervoersmogelijkheden aan personen met mobiliteitsproblemen dankzij vrijwillige chauffeurs.

Men kan een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale voor een familiebezoek, een bezoek aan de kapper of om een boodschap te doen...

Om een rit aan te vragen, kan men de sociale dienst elke werkdag tussen 8.45 uur en 11.45 uur telefonisch contacteren. Men moet een rit minstens 2 werkdagen vooraf aanvragen. Wil je bijvoorbeeld op donderdag vervoerd worden, dan dien je ten laatste op maandag de rit aan te vragen. De sociale dienst zoekt dan op zijn beurt een chauffeur om de rit uit te voeren. Het tarief bedraagt 0,30 euro per kilometer en wordt onmiddellijk, na de rit, aan de chauffeur betaald. De kilometers worden gerekend vanaf de vertrekplaats van de chauffeur en tot de chauffeur terug thuis is.

Interesse om je in te schrijven bij de Minder Mobielen Centrale? Er zijn enkele voorwaarden.

  • Je beschikt over een inkomen van maximaal 1.734,80 euro als alleenstaande of 2.313,08 euro als koppel.
  • Je betaalt een jaarlijks lidgeld aan Taxistop van 10 euro als alleenstaande of 15 euro als koppel.

Meer info:
Sociale Dienst, 055 39 77 11 - 055 39 77 12