Voorlopige identiteitskaart 

Als je elektronische identiteitskaart verloren of gestolen is net als je naar het buitenland moet reizen, dan kan een voorlopige identiteitskaart een oplossing bieden. Indien je in het bezit bent van een geldig reispaspoort is een voorlopige identiteitskaart niet nodig.

Deze regeling is alleen van toepassing voor landen waarvoor geen reispaspoort of visum vereist is. De kaart is twee maanden geldig en is alleen bruikbaar om je identiteit in het buitenland aan te tonen.

Als je elektronische identiteitskaart vervallen is en je te laat gereageerd hebt op je uitnodiging om je kaart te verlengen, kan je geen voorlopige identiteitskaart krijgen.

 

Een voorlopige identiteitskaart aanvragen

Om een voorlopige identiteitskaart te krijgen heb je volgende documenten nodig:

  • een bewijs van aangifte van verlies of diefstal van je identiteitskaart. Dat attest wordt je afgeleverd bij aangifte bij de dienst Burgerzaken of de politie.
  • een aanvraag om een voorlopige identiteitskaart. Dat formulier ontvang je op de dienst Burgerzaken indien je recht hebt op een voorlopige identiteitskaart.

Met beide documenten en een recente en gelijkende pasfoto ga je naar de regionale afgevaardigde van het rijksregister Oost-Vlaanderen.
Adres: Savaanstraat 11/001 - 9000 Gent.
Openingsuren: iedere weekdag van 9.30 tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur.
Enkel na telefonische afspraak op 09 265 91 20!