Verblijfsvergunning voor niet-Belgen 

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Opgelet: deze elektronische kaarten zijn geen identiteitskaarten!
De identiteit van een vreemdeling kan enkel bewezen worden door een document afgeleverd door zijn land van herkomst (bijvoorbeeld identiteitskaart of reispas van het land van herkomst).

 

Wie kan een verblijfskaart aanvragen ?

Alle niet-Belgen met een permanent verblijfsrecht komen in aanmerking voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Zij worden automatisch door de dienst Burgerzaken opgeroepen.

 

Soorten verblijfskaarten

Elektronische A kaart
Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor derdelanders voor beperkte duur

Elektronische B kaart
Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor derdelanders voor onbeperkte duur

Elektronische C kaart
Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of een Zwitser met (duurzaam) verblijf

Elektronische D kaart
Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene

Elektronische E kaart
Verklaring van inschrijving voor Unieburgers met verblijf van meer dan drie maanden

Elektronische E+ kaart
Verblijfskaart voor Unieburgers met duurzaam verblijf

Elektronische F kaart
Verblijfskaart van een familielid van een Unieburger of Belg - procedure gezinshereniging

Elektronische F+ kaart
Duurzame verblijfskaart voor derdelands familielid van Unieburger of Belg

Elektronische H kaart
Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

 

Je verblijfsvergunning aanvragen

Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning moet je een recente en gelijkende pasfoto meebrengen die voldoet aan de normen van de fotomatrix van Belgische identiteitskaarten.

Voor de aanvraag van een A-, B-, C-, D- of H-kaart maakt het gemeentebestuur sinds oktober 2013 gebruik van biometrische gegevens. Bij je aanvraag worden daarom ook je vingerafdrukken afgenomen.
Twee tot drie weken na je aanvraag ontvang je een omslag met je pin- en pukcode. Met die brief moet je je persoonlijk aanmelden op de dienst Burgerzaken om je kaart af te halen.

Een verblijfsvergunning  kost 17,70 euro.

Een verblijfsvergunning met biometrische gegevens kost  19,90 euro.

 

Spoedprocedure

Indien je dringend een verblijfsvergunning nodig hebt, kan je die ook aanvragen in een spoedprocedure. Aan die procedure hangt wel een stevig prijskaartje:

  • dringende procedure: 102 euro (levering de derde dag na aanvraag)
  • zeer dringende procedure: 190.30 euro (levering de tweede dag na aanvraag)

Alle informatie betreffende de verblijfskaarten vind je op de site vreemdelingenrecht.