Verblijf van vreemdelingen voor minder dan drie maanden 

Vreemdelingen die naar België komen voor een periode van minder dan 3 maanden moeten dat binnen de 10 werkdagen na aankomst melden bij de dienst Burgerzaken.

Afhankelijk van de nationaliteit wordt een aankomstverklaring of melding van aanwezigheid afgeleverd. Aan Europeanen wordt een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter) afgeleverd, aan personen die niet de nationaliteit hebben van een land dat behoort tot de Europese Unie wordt een aankomstverklaring (bijlage 3) afgeleverd.

De geldigheidsduur van het document is maximum 3 maanden.

Meer informatie vind je terug op de website vreemdelingenrecht.