Verblijf van vreemdelingen voor meer dan drie maanden 

Een burger van de Europese Unie heeft het recht meer dan drie maanden in België te verblijven: 

Bevind je je in één van deze situaties, dan kan je binnen de drie maanden na je aankomst in België je inschrijving aanvragen bij de dienst Burgerzaken van je verblijfplaats.

Ook voor personen die de nationaliteit hebben van een land dat niet behoort tot de Europese Unie zijn er een aantal mogelijkheden:

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Burgerzaken of op de website van de dienst vreemdelingenzaken of vreemdelingenrecht.