Naamsverandering 

Je naam en voornaam hebben een officieel karakter en zijn in principe vast. Enkel in bepaalde omstandigheden wordt een verandering van naam, van voornaam, of van beide toegestaan.

Je familienaam veranderen wordt slechts in heel uitzonderlijke omstandigheden toegelaten. Je moet een gegronde reden hebben en de procedure duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit.

Je voornaam veranderen is gemakkelijker. Je moet nog altijd een reden opgeven, maar de wet is soepeler. Deze procedure duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. De minister van Justitie moet de nieuwe voornaam goedkeuren.

 

Je familienaam wijzigen

Enkel personen van Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatlozen kunnen een procedure tot naamsverandering indienen.

Het verzoek moet de volledige coördinaten van de verzoeker bevatten en moet ingediend worden door de betrokkene zelf of door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Een verzoek over een minderjarig kind moet door beide ouders ingediend worden. Als een vonnis de uitoefening van het ouderlijk gezag aan één ouder heeft toegekend, dan is deze persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen.

Het onderwerp van het verzoek, dit is de gewenste wijziging en de ernstige redenen die het verzoek ondersteunen, moeten duidelijk uitgedrukt en gestaafd zijn.

Het verzoek moet schriftelijk gericht worden aan:
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Enkele voorbeelden van situaties waarin een naamsverandering toegestaan kan wordenr:

  • je hebt een bespottelijke naam die vaak het voorwerp uitmaakt van pesterijen.
  • je bent een genaturaliseerde Belg en een minder vreemd klinkende naam kan je integratie bevorderen.
  • je kreeg samen met je partner een kind. De vader heeft het kindje pas een jaar na de geboorte erkend en jullie hebben besloten om het nu de familienaam van de vader te geven.
  • je adopteerde een kind in het buitenland en de naam van het kindje werd niet aangepast tijdens de adoptieprocedure.

Documenten die je moet toevoegen aan je verzoek:

  • een afschrift van de geboorteakte
  • een recent bewijs van je verblijfplaats
  • een bewijs van de Belgische nationaliteit. Vluchtelingen en staatlozen moeten een attest voorleggen dat hun status bewijst.
  • een schriftelijke verbintenis dat je de registratierechten zult betalen als de aanvraag wordt goedgekeurd.

De FOD Justitie zal de aanvraag naar de gerechtelijke overheden sturen. Samen met de plaatselijke politie zullen zij een onderzoek voeren naar de naamsverandering. Tijdens dit onderzoek worden alle betrokken personen naar hun mening gevraagd. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens doorgestuurd naar de dienst naamsveranderingen van de FOD Justitie.

Wie zijn familienaam wil veranderen, betaalt een registratierecht van 49 euro.
De kosten lopen op tot 740 euro als je een andere naam of een woord wil toevoegen of als je een hoofdletter wil vervangen door een kleine letter.

 

Je voornaam wijzigen

De procedure om je voornaam te veranderen stemt voor een groot stuk overeen met de procedure om je familienaam te wijzigen, maar er zijn minder formaliteiten.

Wie zijn voornaam wil veranderen betaalt een registratierecht van 490 euro. In een aantal gevallen kan het bedrag evenwel verminderd worden tot 49 euro.

Raadpleeg de brochure over naamsveranderingen van de Federale Overheidsdienst Justitie of de website voor meer info.