Elektronische identiteitskaart 

elektronische identiteitskaart

Wat is een elektronische identiteitskaart?

Je elektronische identiteitskaart , kortweg eID, is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met je eID kan je je identiteit en nationaliteit aantonen, ook in EU-landen buiten België. Ze bevat gegevens over wie je bent, je adres en je nationaliteit.

Vanaf  de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart. Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht om je identiteitkaart altijd bij je te hebben. Deze kaart is 6 jaar geldig voor een minderjarige.

De eID is 10 jaar geldig voor een meerderjarig persoon en werkt net als een bankkaart met een geheime pincode en een microchip, die naast alle zichtbare gegevens ook je adres en je digitale certificaten bevat. Je digitale certificaten kan je, in combinatie met je pincode, gebruiken om je identiteit te bevestigen als je je met je eID op een website aanmeldt of om je elektronische handtekening te plaatsen.

Voor +75-jarigen is de eID 30 jaar geldig.

 

Je elektronische identiteitskaart aanvragen

Als je bijna 12 jaar bent of als het einde van de geldigheidsduur in zicht komt, krijg je automatisch een oproepingskaart in de bus. Met die kaart moet je je persoonlijk aanmelden bij de dienst Burgerzaken.

Zorg ervoor dat je volgende documenten bij je hebt:

 • je oproepingskaart
 • je huidige eID (of het vervangingsattest van de politie indien ze verloren ging of gestolen werd)
 • een recente en gelijkende pasfoto max 6 maand oud (voor het maken van pasfoto's kan je in het administratief centrum terecht)

Wat is een goede pasfoto?

 • formaat: 45 mm hoog en 35 mm breed
 • hoogte van het hoofd: minimum 35 mm en maximum 40 mm
 • het gezicht in vooraanzicht en onbedekt
 • de foto mag niet beschadigd zijn
 • professionele foto-opname
 • maximaal 6 maand oud

Een nieuwe eID kost 17,70 euro.

Twee tot drie weken na je aanvraag krijg je een omslag met je pin- en pukcode. Met deze omslag en en je oude identiteitskaart (of een vervangend attest) ga je naar de dienst Burgerzaken waar je je nieuwe kaart in ontvangst neemt.

 

Spoedprocedure

De levertermijn van de elektronische identiteitskaart bedraagt ongeveer twee weken. Indien je dringend een nieuwe eID nodig hebt, kan je die ook aanvragen in een spoedprocedure. Aan die procedure hangt wel een stevig prijskaartje:

 • dringende procedure: 81 euro (levering de derde dag na aanvraag)
 • zeer dringende procedure: 122 euro (levering de tweede dag na aanvraag)

De dienst Burgerzaken legt je graag uit  welke procedure, naargelang de omstandigheden, het meest geschikt is.

 

Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart is het belangrijk dat je deze onmiddellijk laat blokkeren.

Je kan DOC STOP bellen op het nummer 00800 2123 2123. Bij verlies kan je aangifte doen bij de dienst Burgerzaken, bij diefstal moet je aangifte doen bij de politie.

Bij de aangifte ontvang je van de dienst Burgerzaken of van de politie een bewijs van aangifte van verlies of diefstal. Vanaf de aangifte wordt je identiteitskaart gedurende zeven dagen geschorst. Als je je kaart binnen de zeven dagen terugvindt, moet je de politie, de dienst Burgerzaken of DOC STOP verwittigen, zodat je kaart terug kan worden geactiveerd. Vind je de kaart binnen de 7 dagen niet terug, dan moet je een nieuwe aanvragen.

 

Pin- en pukcode verloren

Als je de pin- en pukcode van je identiteitskaart niet meer kent of verloren bent, dan kan je via deze link nieuwe codes aanvragen. Je kan ook persoonlijk langsgaan bij de dienst Burgerzaken.

Nieuwe codes aanvragen kost 2 euro. De codes worden binnen de twee tot drie weken bezorgd aan de dienst Burgerzaken, die je zal verwittigen na ontvangst.