Aanvragen van de Belgische nationaliteit 

Als niet-Belg kan je bij de dienst Burgerzaken een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

Een medewerker van de dienst helpt je bij het samenstellen van je dossier en het overmaken ervan aan de betrokken instanties. De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat en daarom is het persoonlijk contact met de dienst Burgerzaken een eerste belangrijke stap.

Nadat je dossier werd overgemaakt aan de procureur des Konings, deelt hij binnen een termijn van 4 maanden zijn beslissing mee.

  • Bij een positieve beslissing word je verwittigt door de ambtenaar van de burgerlijke stand en verkrijg je de Belgische nationaliteit.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

Nadat je de Belgische nationaliteit verwierf kan je de Belgische identiteitskaart aanvragen.

Sinds 1 januari 2013 moet je 150 euro aan registratierechten betalen bij elke verklaring, te betalen bij het registratiekantoor te Ronse. De aanvraag van een elektronische identiteitskaart kost 17 euro.

Voor meer informatie over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit kan je terecht op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.