Vaccinatie tegen kinderverlamming (poliomyelitis) 

Bij de geboorteaangifte krijg je een vaccinatiekaart voor je kind. Daarop zijn een aantal basisinentingen vermeld. Telkens je kind wordt ingeënt, vult de dokter dit formulier aan.

In België is enkel de inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) verplicht. Deze inenting moet (zonder contra-indicatie) 4 keer gebeuren voor je kind 18 maanden oud is. Heeft je kind de 4 polio-inentingen achter de rug, dan moet je het inentingsattest en de vaccinatiekaart zo snel mogelijk (zeker binnen de 18 maanden na de geboorte) afgeven op de dienst Burgerzaken. In de praktijk zal dit dikwijls gebeuren door de diensten van Kind en Gezin.

Het gecombineerde vaccin IPV-DTP (poliomyelitis, difterie, tetanus) wordt normaal toegediend aan alle zuigelingen op de leeftijd van 2, 3, 4 en 13-14 maanden.

Er kunnen medische redenen zijn om de inenting niet te laten doorgaan. Dan bezorgt de dokter je een attest, dat je vervolgens binnenbrengt bij de dienst Burgerzaken.

Meer informatie vind je op de website van Kind en Gezin.