Erkenning van een kind 

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kindt wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd. De dienst Burgerzaken stelt gratis een erkenningsakte op.

De erkenning kan gebeuren:

  • voor de geboorte van het kind
  • bij de geboorteaangifte
  • na de geboorteaangifte

 

Voor de geboorte van het kind

De ouders komen samen langs en brengen volgende documenten mee: beide identiteitskaarten en het origineel zwangerschapsattest van de arts, met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum. De toestemming van de moeder is noodzakelijk.
Aan de toekomstige ouders worden twee afschriften van de erkenningsakte meegegeven. Een exemplaar kan gebruikt worden om het kraamgeld aan te vragen (bij de dienst kinderbijslag). Het andere wordt gebruikt bij de geboorteaangifte. (Het volstaat dan dat één van de ouders de aangifte doet).

 

Bij de geboorteaangifte

De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten en aangifteformulier geboorte (model I) mee. De toestemming van de moeder is noodzakelijk.

 

Na de geboorteaangifte

De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten, de geboorteakte van de persoon die het kind erkent en een afschrift van de geboorteakte mee. Zolang het kind jonger is dan 12 jaar, moet enkel de moeder toestemmen in de erkenning. Als het kind op het ogenblik van de erkenning tussen 12 en 18 jaar  oud is, moeten zowel de moeder als het kind toestemmen. Als het kind meerderjarig is moet enkel het kind toestemmen in de erkenning. 


Nieuwe wet voor meemoederschap 

Op 23 april 2014 keurde het federaal parlement met een ruime meerderheid het wetsvoorstel rond meemoederschap goed. De wet zegt dat wanneer een gehuwd lesbisch koppel een kindje krijgt, beide moeders automatisch juridisch ouder van hun kind zijn. Bij niet-gehuwde koppels kan de meemoeder haar kind simpelweg erkennen bij de burgerlijke stand. Zo gelden dezelfde regels voor lesbische koppels als voor heteroseksuele koppels en wordt een einde gemaakt aan een onzekere situatie voor kinderen van lesbische koppels en meemoeders. Tot voor kort moesten meemoeders een adoptieprocedure doorlopen om juridisch ouder te worden van hun eigen kind.

De nieuwe wet geldt voor alle kinderen van lesbische koppels die geboren werden na 1 januari 2015. Voor kinderen die voor januari 2015 geboren zijn, werd een overgangsmaatregel voorzien. Kinderen die nog geen twee juridische ouders hebben en nog niet door hun meemoeder geadopteerd zijn, kunnen via de burgerlijke stand erkend worden.