Adoptie 

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de dienst Burgerzaken beperkt zich tot het overschrijven van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten. Deze diensten zijn gratis. 

Zowel voor adopties in België als voor buitenlandse adopties zijn kandidaat-adoptanten verplicht de voorbereiding te volgen die voor de bevoegde gemeenschap wordt verstrekt.

  • Binnenlandse adoptie:  de adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter. Op de dienst Burgerlijke Stand wordt het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) overgeschreven en de akten aangepast. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar je gemeentbestuur. Hiervoor moet je zelf geen stappen ondernemen.
  • Buitenlandse adoptie:  een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kun je de adoptiebeslissing bij de dienst Burgerlijke Stand laten overschrijven. Zeer belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven.

 

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de Burgerlijke Stand moet gelegaliseerd worden (behalve als een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet. In dat geval volstaat een apostille). Geactualiseerde informatie over legalisatie vind je hier.  

Consulaire attesten :

  • in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden.
  • in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse.

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkende beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op de rechtbank van eerste aanleg).

 

Meer informatie?