Aangifte geboorte 

De geboorte wordt aangegeven door de vader, als hij gehuwd is met de moeder of als hij het kind reeds voor de geboorte heeft erkend. Als alleen de moederlijke afstamming vaststaat wordt de aangifte gedaan door de moeder. Het is mogelijk het kind te erkennen tijdens de aangifte. In dat geval moeten zowel  de moeder als de vader aanwezig zijn.

Sinds 1 juli 2007 traden een aantal wetswijzigingen aan de afstammingswet in voege waardoor o.a. het wettelijk vermoeden van vaderschap afgezwakt wordt.

Gehuwden die meer dan 300 dagen op een afzonderlijk adres wonen en een geboorteaangifte doen, moeten gezamenlijk een verklaring afleggen dat de echtgenoot de vader is van het kind. Indien die verklaring niet werd afgelegd voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte, kan het kind alleen door de moeder worden aangegeven en krijgt dit kind alleen een moederlijke afstamming.

Deze regeling is ook van toepassing op echtgescheiden koppels die meer dan 300 dagen op een afzonderlijk adres wonen, als er nog een geboorteaangifte moet worden gedaan en op echtparen die een rechterlijke toestemming hebben om afzonderlijk te gaan wonen.

De aangifte van geboorte moet gebeuren binnen de 15 dagen na de bevalling bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Breng zeker volgende documenten mee

  • identiteitskaart van de moeder
  • identiteitskaart van de vader (enkel indien de vaderlijke afstamming vaststaat)
  • een attest van de geneesheer (model I)
  • gehuwde ouders: het trouwboekje
  • in geval van erkenning voor de geboorte: het erkenningsattest

 De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van geboorte op die hij samen met de aangever(s) ondertekent. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel wordt gratis afgeleverd.