Wettigen handtekening 

Sommige instanties vragen om een geplaatste handtekening op een document geldig te laten verklaren. Het wettigen of legaliseren van je handtekening verzekert de echtheid van je handtekening. Het wettigt niet de inhoud van het stuk waarop je handtekening staat. 

Om je handtekening te laten wettigen kom je met het document waarop de handtekening staat en je identiteitskaart naar de dienst Burgerzaken. Een medewerker van de dienst Burgerzaken zal beide handtekeningen vergelijken en zich vergewissen van de echtheid van de handtekening. 

Bij twijfel over de authenticiteit kan de medewerker de wettiging weigeren of eisen dat het document in zijn aanwezigheid wordt ondertekend.

Het wettigen van een handtekening is gratis.