Uittreksel uit het strafregister 

Elke inwoner van Maarkedal kan op de dienst Burgerzaken een uittreksel uit zijn strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, aanvragen. Dat kan persoonlijk of bij volmacht, mits voorleggen van een kopie van de identiteitskaart. 

Het uittreksel uit het strafregister kan verkregen worden in twee vormen.

  • model 1, in toepassing van artikel 595 of 596.1 van het Wetboek van Strafvordering, is het algemene en meest gevraagde model.
  • model 2, in toepassing van art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering, is een uittreksel dat wordt gevraagd wanneer het gaat om een activiteit die valt onder de noemer opvoeder, onderwijzer, hulpverlening of begeleiding van minderjarigen.

Het uittreksel uit het strafregister model 1 wordt onmiddellijk afgeleverd, maar voor een uittreksel uit het strafregister model 2 moet een bijkomende controle gebeuren en kan het uittreksel pas de dag erna afgeleverd worden. Breng bij je aanvraag zeker je identiteitskaart mee.

Een uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.