Openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand 

De registers van de burgerlijke stand zijn in principe openbaar. De openbaarheid wordt uitsluitend verwezenlijkt door een stelsel van afleveren van afschriften en uittreksels van individuele akten.
Iedereen kan een uittreksel van akten van de burgerlijke stand bekomen op eenvoudige aanvraag, indien geen melding wordt gemaakt van de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft.
Met het oog op de bescherming van de privacy worden rigoureuze beperkingen aangebracht op het afleveren van eensluidende afschriften en uittreksels met vermelding van de afstamming voor akten die minder dan 100 jaar oud zijn.
Van akten die meer dan 100 jaar oud zijn kan iedere belanghebbende een afschrift of een uittreksel bekomen.