Lijst der gezworenen 

Om de vier jaar, in de loop van de maand januari, moeten de gemeentebesturen de gemeentelijke lijst der gezworenen opmaken. De personen die zijn opgenomen in de lijst der gezworenen, worden hiervan op de hoogte gebracht.

De gemeentelijke lijsten worden in een later stadium samengevoegd tot een provinciale lijst. Uit deze lijst worden personen geselecteerd die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen.