Bewijs van nationaliteit 

Een bewijs van nationaliteit is een attest dat officieel bevestigt dat je Belg bent. 

Elke inwoner met Belgische nationaliteit, die ingeschreven is in de bevolkingsregisters, kan een bewijs van nationaliteit aanvragen. Wie als niet-Belg een nationaliteitsbewijs wil aanvragen moet zich wenden tot de ambassade van zijn land van herkomst.

Je kan dit bewijs opvragen bij de dienst Burgerzaken (breng zeker je identiteitskaart mee) of via het digitaal loket. Het wordt gratis afgeleverd.