Attest van gezinssamenstelling  

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uimaken van eenzelfde gezin op het ogenblik van de aanvraag. Dit formulier wordt o.a. gevraagd door diverse sociale instellingen zoals mutualiteiten, kinderbijslagfondsen, ...

Elke inwoner die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente kan bij de dienst Burgerzaken (breng je identiteitskaart of verblijfsvergunning mee) of via het digitaal loket een attest van gezinssamenstelling opvragen van het eigen gezin. Dit attest wordt gratis afgeleverd.