Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) 

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, afgekort PWA, biedt langdurig werklozen de kans om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.

Het systeem brengt PWA-werknemers in contact met particulieren of rechtspersonen voor de uitoefening van specifieke opdrachten. De werknemer wordt door de gebruiker uitbetaald in cheques. De PWA-cheque is bestemd voor particuliere gebruikers, vzw's, lokale overheden, niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en land- of tuinbouwbedrijven.

 

PWA Maarkedal - Horebeke
Mia Delbar
PWA-beambte
Nederholbeekstraat 1
9680 Maarkedal
Tel 055 33 46 53 (enkel op zitdagen)
pwa.maho@skynet.be

Openingsuren:

  • Maandag: 8 tot 12 uur en 13 tot 15.30 uur op afspraak
  • Woensdag: Elke 2de woensdag van de maand van 13 tot 15.30 uur en elke 4de woensdag van de maand van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur

Tijdens de zomervakantie zijn de openingsuren beperkt van 8 tot 15 uur.

 

Voor welke werknemers?

Volgende mensen kunnen activiteiten uitvoeren in het kader van PWA:

  • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die minstens 2 jaar werkloos zijn
  • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 45 jaar en ouder die minstens 6 maanden werkloos zijn
  • de werklozen die gedurende de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving bij een PWA gedurende minstens 24 maanden een uitkering hebben genoten
  • de werkzoekenden die recht hebben op het leefloon of financiële maatschappelijke hulp.

 

Procedure

Als gebruiker moet je je inschrijven bij het PWA van de gemeente waar de activiteit zal worden uitgevoerd. Er wordt een gebruikersformulier ingevuld, waarop je de activiteit beschrijft die je wenst te laten uitvoeren. Het PWA geeft toelating indien de aangevraagde activiteit deel uitmaakt van de lijst met goedgekeurde activiteiten.

De PWA-beambte vermeldt op het gebruikersformulier het toelatingsnummer, het bedrag van het inschrijvingsrecht (7,45 euro per jaar) evenals de aanschafprijs van de PWA-cheque. De PWA-beambte geeft je de nodige inlichtingen voor het aanschaffen van de PWA-cheques.

Als gebruiker koop je de nodige cheques. Deze worden met de post toegestuurd na overschrijving van het vereiste bedrag op de rekening van uitgiftemaatschappij Sodexho. Zij geven recht op een belastingvoordeel.

Het PWA selecteert een kandidaat voor de gevraagde activiteit. Je kan ook zelf de naam meedelen van een PWA-werknemer die bereid is de activiteit te verrichten.

Vooraleer het werk aan te vatten moet de PWA-werknemer in het bezit zijn van een geldig prestatieformulier dat door het PWA wordt afgeleverd, en van een PWA-arbeidsovereenkomst gesloten tussen de PWA-werknemer en het PWA als werkgever.

De PWA-werknemers worden betaald met PWA-cheques. Voor elk gepresteerd of begonnen uur overhandig je aan de PWA-werknemer een cheque op het moment dat hij de activiteit beëindigt of op de laatste dag van de maand waarin de prestaties werden geleverd.

Het maximumbedrag waarop de belastingvermindering voor PWA-cheques van toepassing is, is vanaf 1 juli 2013 beperkt tot 1.380 euro (920 euro niet geïndexeerd) per persoon per jaar. Het voordeel blijft onveranderd op 30 procent van de betaalde cheque.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de RVA.