Vergunning voor drankgelegenheid (schenken van gegiste en/of sterke dranken) 

Om sterke dranken te mogen schenken, moet je over een vergunning beschikken. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij het gemeentebestuur waar de drankslijterij zich zal vestigen.

Procedure

Occasionele drankgelegenheden (fuiven, ...)
Voor gelegenheidsslijterijen en occasionele drankgelegenheden waarbij er enkel gegiste dranken geschonken worden, moet is er geen vergunning nodig.
Let op! Voor het schenken van sterke drank op het openbaar domein of op openbare sportieve, politieke en culturele manifestaties, moet er steeds een machtiging zijn van het college van burgemeester en schepenen (artikel 9 wet 28 december 1983).

Vaste slijterijen (horeca)
De toekomstige uitbater dient een aanvraag in tot opening van een vaste drankslijterij (horecazaak) in de gemeente waar de zaak wordt geopend. Deze vergunning is verplicht en moet goedgekeurd zijn vóór de zaak kan openen.

De gemeente gaat na:

  • in hoeverre de uitbater en de bij hem/haar inwonende personen die aan de exploitatie zouden kunnen deelnemen, zich niet bevinden in een geval van wettelijke uitsluiting (moraliteitsonderzoek)
  • in hoeverre de vaste drankslijterij voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake hygiëne 

Reizende slijterijen (rondreizende marktkramen, ...)
De toekomstige uitbater dient een aanvraag in tot opening van een reizende drankslijterij in de gemeente waar hij/zij inwoner is. De gemeente gaat na in hoeverre de uitbater en de bij hem/haar inwonende personen die aan de exploitatie zouden kunnen deelnemen, zich niet bevinden in een geval van wettelijke uitsluiting (moraliteitsonderzoek).

Indien je voldoet aan de gestelde eisen inzake hygiëne en moraliteit, levert de gemeente je een vergunning af. Na ontvangst van de vergunning en indien je in orde bent met de overige formaliteiten tot opening van een (horeca)zaak, kan je starten met de uitbating.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren door het aanvraagformulier en de bijlagen per post op te sturen of persoonlijk af te geven, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Nederholbeekstraat 1 te 9680 Maarkedal.