Reclame 

Op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken wordt een gemeentebelasting gevestigd. De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf om te drukken of een gelijkgesteld product te produceren.

Drukwerken met een gewicht van 20 gram of minder worden aangerekend aan 0,005 euro per bedeeld exemplaar. Voor drukwerken met een gewicht van meer dan 20 gram wordt per aangesneden schijf van 20 gram een bedrag van 0,005 euro per bedeeld exemplaar aangerekend. De aan te rekenen bedragen worden naar boven afgerond op de eerstvolgende eurocent. Het aan te rekenen bedrag bedraagt in elk geval minstens 25 euro.
 
Van de belasting zijn vrijgesteld: 
  • de publiekrechtelijke rechtspersonen 
  • de vormings‐ en onderwijsinstellingen 
  • de verenigingen voor zover zij sociale en/of culturele doeleinden nastreven en het drukwerk met het oog op deze doeleinden wordt verspreid 
  • de door het gemeentebestuur erkende adviesraden 
  • de Maarkedalse verenigingen 
  • de politieke partijen alsmede de kandidaten bij de gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, federale of Europese verkiezingen. 
  • de overlijdensberichten
 
 
Download hier het aangifteformulier voor de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten.