Ambulante handel 

Ambulante handel is het te koop aanbieden en uitstallen met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument, door een handelaar buiten zijn vestiging vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt. Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent.

Om ambulante activiteiten te mogen uitvoeren heb je een machtiging nodig, een zogenaamde leurkaart.

Er zijn drie types machtigingen:

 • machtiging als werkgever
 • machtiging als aangestelde A
 • machtiging als aangestelde B

Voor je ambulante handel drijft, moet je over een machtiging beschikken. Je kan deze aanvragen bij een erkend ondernemingsloket.

Opgelet! Machtiging op elektronische drager verplicht vanaf 1 april 2014!
Sinds 1 april 2013 worden de machtigingen uitgereikt op een beveiligde elektronische drager in pvc van het type identiteitskaart. Ambulante handelaars, in het bezit van een papieren machtiging, worden verzocht zich voor 31 maart 2014 tot een ondernemingsloket te wenden om deze om te ruilen. Vanaf 1 april 2014 zijn de papieren machtigingen niet meer geldig. Ambulante handelaars die nog in het bezit zijn van een papieren machtiging en de omruiling niet hebben aangevraagd bij een ondernemingsloket, zullen hun activiteiten niet meer mogen uitoefenen.

De toekenning van de machtiging is aan een aantal voorwaarden onderworpen. Na ontvangst van de aanvraag en betaling zal een onderzoek met betrekking tot de toekenning ingezet worden.

De volledige reglementering voor ambulante activiteiten vind je op de website van de FOD Economie. Voor meer informatie kan je je wenden tot je ondernemingsloket.

Kermissen 

In Maarkedal wordt graag en liefst ook veel gefeest. Zo heeft elk dorp zijn eigen vaste kermisdagen, nog teruggaand op in oorsprong religieuze feestdagen.

Een overzicht van de vaste kermisdagen:

 • Kermis Kerkem: de 5e zondag na Pasen
 • Kermis Louise-Marie: de 1e zondag na O.L.H. - Hemelvaart
 • Kermis Nukerke: de zondag voor 29 juni
 • Kermis Schorisse: de 1e zondag na 29 juni
 • Kermis Etikhove: de 2e zondag van juli             
 • Kermis Maarke: 16 juli of de zondag volgend op 16 juli
 • Kermis Kerkem: de 1e zondag na 29 augustus
 • Kermis Schorisse: 8 september of de zondag volgend op 8 september
 • Kermis Nukerke: de 3e zondag van september
 • Kermisweekend Louise-Marie: de zondag na 19 september 
 • Kermis Maarke: de laatste zondag van september
 • Kermis Etikhove: de 1e zondag van oktober