Afwijking van de wekelijkse rustdag 

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

Een handelaar kan een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Op initiatief van één of meerdere handelaars kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.) of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het ganse grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.