Waterinfo.be 

De website www.waterinfo.be toont alle waterstanden en overstromingsvoorspellingen van de Vlaamse waterbeheerders.

Het dropdownmenu van het thema ‘Overstroming’ toont je de 3 subthema’s. De ‘Actuele toestand’ toont de metingen van waterpeilen en debieten. Wanneer waak- of alarmdrempels door de metingen worden overschreden, verkleuren de meetpunten naar oranje of rood.

De ‘Voorspelde toestand – korte termijn’ blikt 48 uur vooruit. Hier kan je onder meer voorspelde overstromingscontouren raadplegen. Meet- en voorspellingspunten verkleuren er naarmate de ernst van de situatie toeneemt naar geel, oranje of rood. De verkleuring in dit subthema gebeurt enkel op basis van de meest recente voorspellingen. Punten kunnen op dit scherm dus een andere kleur hebben dan bij de actuele toestand.

Door meetpunten aan te klikken, kan je grafieken maken en vind je informatie over het meetpunt. Vergeet ook zeker niet om de ‘Waterinfo berichten’ op te volgen. Hier plaatsen voorspellers van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) berichten met de laatste stand van zaken over de waterlopen.

Op www.waterinfo.be vind je rechts bovenaan onder ‘Over Waterinfo.be’ handige tips en een uitgebreide handleiding om wegwijs te geraken in de vele mogelijkheden van de site. Dit filmpje maakt je snel wegwijs op de website!