Hoe werkt het wachtbekken op de Nederaalbeek? 

De Vlaamse Milieumaatschappij beheert in Etikhove een wachtbekken op de Nederaalbeek, een zijwaterloop van de Maarkebeek. Dit wachtbekken heeft een capaciteit van 60 miljoen liter (60.000 m³) en wordt gevuld als de Nederaalbeek of Maarkebeek dreigen te overstromen. Dit gebeurt door het sluiten van een schuifconstructie in de dijk van het wachtbekken. De waterpeilmeters van VMM bewaken de waterpeilen 24/7. Het wachtbekken wordt automatisch gevuld, zodra de waterpeilen net afwaarts van het wachtbekken een vooraf ingestelde drempel overschrijden. Om bescherming tegen wateroverlast te bieden, is het belangrijk om zo laat mogelijk te starten met het vullen van het wachtbekken. Daardoor kan het zijn dat de waterloop eerst lichtjes buiten de oevers treedt, vooraleer het wachtbekken wordt gevuld.

Als het wachtbekken te vroeg wordt gevuld, zit het al vol op het toppunt van de overstromingen. Zodra het bekken helemaal gevuld is, kan de VMM de waterpeilen niet meer sturen en heeft het wachtbekken geen impact meer op de waterpeilen. Daarom is het van belang dat de waterpeilen verlaagd worden op het toppunt van de overstroming, eerder dan helemaal aan het begin van de overstroming. Na de overstroming laat de VMM het wachtbekken terug leeglopen van zodra dit mogelijk is, zodat het wachtbekken klaar is voor de volgende periode met veel neerslag.

Op www.waterinfo.be zal vanaf midden 2016  te zien zijn wanneer een wachtbekken wordt gevuld. 

 

Sluizen in Gent verergerden wateroverlast Maarkebeek in november 2010 niet 

Het waterpeil op de Maarkebeek wordt bij hoogwater volledig bepaald door wat er van hogerop afstroomt. Van zodra de toevoer bovenstrooms stopt, lopen de overstroomde gebieden ook snel weer leeg. Een link tussen ingrepen aan de sluizen in Gent (Evergem) en de wateroverlast op de Maarkebeek tijdens november 2010 is dan ook uitgesloten.  

Wie dit zelf wil nagaan, kan altijd terecht op www.waterinfo.be waar alle historische waterpeilen beschikbaar zijn. Voor november 2010 zijn deze weergegeven in onderstaande grafiek. De rode lijn is het peil net opwaarts de stuw in Oudenaarde, dat nagenoeg de hele tijd constant blijft. De blauwe lijn is het peil aan de stuw in Kerkhove. De waterpeilen op de Bovenschelde ter hoogte van de monding van de Maarkebeek, liggen tussen beide lijnen in. Hierbij valt meteen op dat het waterpeil op de Maarkebeek, in groen weergegeven, al zeer sterk gedaald is nog voor de Bovenschelde haar hoogste peil bereikt. Indien de Bovenschelde van doorslaggevend belang was voor de overstromingen in Leupegem zouden die overstromingen dus veel later begonnen zijn en ook veel langer hebben aangehouden.