Start tragewegenplan Nukerke en Schorisse 

In het kader van het provinciaal tragewegenbeleid starten we met de opmaak van trage wegenplannen voor de laatste twee deelgebieden: Nukerke en Schorisse.

Trage wegen kennen we als kerkwegels, jaagpaden, doorsteekjes of landbouwwegen. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen, in onbruik geraakt of hebben nood aan verbetering. De vraag groeit om een visie uit te werken voor de trage wegen en waar mogelijk de nuttige verbindingen te herstellen, zodat kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk kunnen fietsen en een mooie wandeling in de buurt of een zoektocht van de jeugdbeweging een stuk fijner wordt. Daarom werkt Maarkedal samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. Daarvoor rekenen wij ook op jou!

Een eerste infoavond wordt georganiseerd op donderdag 26 januari 2017 om 19.30 uur in het Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1. Naast een algemene toelichting van het thema en het projectverloop, wordt tevens een oproep gedaan naar vrijwilligers die interesse hebben om actief deel te nemen aan dit project.

Op een tweede infomoment zullen alle geïnventariseerde trage wegen voorgesteld worden en krijgt iedereen de kans om aan de hand van een evaluatiebundel te reageren en voorstellen te doen. Het eindresultaat van de inventarisatie en de publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid trage wegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.