Natuurlijke speelzone 

Nieuw natuurspeelplein als groene oase in centrum Etikhove

Vorig jaar werd het oude rusthuis in Puttene afgebroken. De site ligt nu klaar voor een herbestemming. Het perceel ligt grotendeels in overstromingsgebied, bebouwing was dus uitgesloten. Een herbestemming als speelzone was evident.

In samenwerking met het regionaal landschap Vlaamse Ardennen en met Europese Leader subsidies werd een concept uitgewerkt waardoor de site binnenkort wordt omgetoverd tot een natuurspeelplein.

Op een natuurlijk speelplein staan geen kleurige speeltoestellen. Kinderen kunnen er spelen met en in de natuur. Paadjes, boomstammetjes, struiken, bosjes, zand en water. Dit zijn de spelelementen die de fantasie van de kinderen prikkelen.
Wat herinner jij je nog uit je kindertijd? Kampen bouwen, spelen in de beek, kikkervisjes vangen, ... Dus, weg met de Nintendo's, die vuile speelkleren aan en we zien elkaar op het natuurspeelplein!

Omwonenden, jeugdbewegingen en de directie van het OCMW-rusthuis en het begeleidingstehuis De Kiezel werden betrokken bij de uitwerking van het project. Er werd een informatie- en inspraakavond georganiseerd en tijdens de publieksdag van het Gestroomlijnd Landschap kon iedereen zijn ideeën kwijt. Daarna volgde een brainstorm met de jeugdraad en een ideeënronde bij alle leerlingen van GVB Etikhove.
Uit al deze ideeën werd een eerste plan opgemaakt. Een plan dat op veel enthousiasme onthaald werd.

Het natuurspeelplein zal worden ingedeeld in verschillende zones:

  • de fruitige speelweide bestaat uit een pleintje, afgeboord met hagen en fruitbomen. Er is een zone met bloemenweides en een doolhof met bessenstruiken. Centraal zal een klein amfitheater worden opgezet, een ideetje van onze jeugdraad.
  • er is een kabouterhoekje voorzien dat ingericht wordt voor de allerkleinsten, met wilgentenen hutten, een zandbak en boomstammetjes om op te zitten.
  • voor de grotere kinderen wordt een avonturenlandschap gecreëerd waar water en heuvels elkaar afwisselen. Deze zone doet ook dienst als extra waterbuffer bij overstromingen.
  • de bestaande vegetatie tegen de beek zal omgevormd worden tot een speelwoud.
  • elke zone wordt verbonden met een mooi pad, zodat ook de bewoners van het rusthuis een wandelingetje kunnen maken en genieten van de natuur.
  • er worden tien extra parkeerplaatsen voorzien, aangelegd in grastegels.

De grondwerken en de inzaai beginnen al deze zomer en in het najaar hopen we te kunnen rekenen op een samenwerking met burgers voor de aanplantingen.

Met deze voorstelling kan je de sfeer al eens opsnuiven.