Minaraad 

De Minaraad is de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Hij heeft als doel de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. 

Onder milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:

  • alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen en die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren
  • alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren
  • het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hoger genoemde aspecten
  • educatie en informatie voor jongeren

De samenstelling van de Minaraad vind je hier.