Milieuvergunningen 

 Voor alle activiteiten die een mogelijke bron van verontreiniging, hinder of gevaar voor het milieu en de omwonenden zijn, heb je verplicht een milieuvergunning nodig.

Afhankelijk van de aard en de impact op het milieu van de activiteit, wordt je bedrijf onder een klasse ingedeeld. Er zijn drie verschillende klassen. De meest hinderlijke klasse is klasse 1 en de minst hinderlijke is klasse 3. Bij klasse 1 en 2 spreekt men van een milieuvergunningsaanvraag, bij klasse 3 van meldingsplicht.

Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit het VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning). 

Je moet zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is op jouw activiteit. Hiervoor moet je je baseren op de indelingslijst uit bijlage 1 van titel 1 van het VLAREM. Volgende factoren spelen een rol:

  • grootte van de opslag
  • vermogen van de machines
  • het al dan niet gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen

 

Hoe dien je een aanvraag in?

  • Klasse 3: je  bent enkel verplicht om bij het gemeentebestuur te melden waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden

  • Klasse 2: je  moet een milieuvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de geplande activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend (of geweigerd) worden binnen een termijn van drie en een halve maand.

  • Klasse 1: je moet een milieuvergunning aanvragen bij de deputatie van de provincie waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend (of geweigerd) worden binnen een termijn van vier en een halve maand.

 

In deze handleiding milieuvergunningsaanvraag van Vlaanderen In Actie vind je alle informatie omtrent de aanvraag van een milieuvergunning.