Subsidie voor grondontleding 

Landbouwers die een grondontleding laten uitvoeren op landbouwgrond, gelegen op het grondgebied van de gemeente, kunnen aanspraak maken op een subsidie van 13 euro.

Enkel  grondontledingen uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst van België te Leuven worden aanvaard. Per landbouwer worden per jaar maximum 3 grondontledingen betoelaagd.

Download hier het aanvraagformulier.