Subsidie voor groenbemesting 

Het gemeentebestuur neemt de problematiek van bodemerosie heel erstig. Voor het inzaaien van bodembesmesters binnen de land- en tuinbouw worden toelagen verleend.

Het inzaaien van groenbemesters verhoogt de grondkwaliteit op natuurlijke wijze. Het voorkomt bodemerosie, verbetert de structuur van de grond en verhoogt het humusgehalte.

De subsidie voor groenbemesting bedraagt maximum 20 euro per ha per jaar.

 

Voorwaarden

 • de grond moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Maarkedal
 • komen in aanmerking als groenbemester voor het bekomen van de toelage:
  • graszaad
  • wikken
  • gele mosterd
  • snijrogge
  • bladrammenas
  • klaver
  • phacelia
  • duivenbonen
  • haver
 • de aanvraag van de premie gebeurt bij de Milieudienst binnen de 4 maanden na de factuurdatum van de aankoop van de zaden. Volgende gegevens moet je meebrengen:
  • een inventaris van de percelen met hun respectievelijke oppervlaken waarvoor de premie voor groenbemesting wordt aangevraagd
  • een kopie van de aankoopfactuur van de zaden

Bij vaststelling van misbruiken wordt de tegemoetkoming voor een periode van minstens 5 jaar ontzegd aan de betrokkene.

Download hier het aanvraagformulier en het subsidiereglement.