Landbouw 

In Maarkedal, als plattelandsgemeente, neemt landbouw een belangrijke plaats in.

Het gemeentebestuur heeft een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden bij het ontwikkelen van een duurzaam land- en tuinbouwbeleid.