Trage wegenplan Maarke 

Trage wegen (verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, voet- en kerkwegels) komen de laatste jaren meer en meer onder de aandacht. Ze beantwoorden aan tal van maatschappelijke behoeftes. Recreatie in eigen streek zit sterk in de lift: wandelen en fietsen worden steeds populairder. Maar trage wegen bieden ook een veilig en aangenaam alternatief voor schoolgaande jeugd of voor korte verplaatsingen naar de bakker of het werk. Bovendien is ook de natuur- en erfgoedwaarde van deze wegen van groot belang.

In het voorjaar van 2014 werd het trage wegenplan voor Etikhove gefinaliseerd, zodat kan gestart worden met de uitvoering ervan. In het najaar gaan we van start met de opmaak van de kaart voor Maarke-Kerkem.

De eerste fase in het proces is het inventariseren van alle trage wegen.

Door middel van een kaartanalyse volgens onder ander de Atlas der Buurtwegen wordt een werkkaart opgemaakt, met aanduiding van alle nog bestaande trage wegen. Aan de hand van deze kaart zal een terreinanalyse worden uitgevoerd om de actuele toestand van elke trage weg in kaart te brengen. Het doel is op basis van de opgemaakte kaart na te gaan of de trage wegen nog zichtbaar aanwezig zijn en de toestand ervan te inventariseren.

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan de inventarisatie van de trage wegen voor Maarke-Kerkem? Geef ons een seintje en kom op dinsdag  5 augustus om 19.30 uur naar de inventarisatievergadering in het Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1 in Etikhove.