Trage wegenplan Etikhove 

De opmaak van het trage wegenplan van Etikhove is afgerond. Na een grondige inventarisatie en evaluatie van alle trage wegen van Etikhove werd een wenselijkheidskaart en adviesnota opgemaakt.

Per trage weg werd een advies geformuleerd.