Trage wegen, wat vind jij ervan? 

Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Maar heel wat trage wegen verdienen meer aandacht. Daar willen wij, in samenwerking met de gemeente Brakel en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, werk van maken.

Deze winter gingen vrijwilligers al op pad om alle trage wegen in het Burreken en omgeving te inventariseren. Een hele klus. Nu willen we ook graag jouw mening horen! Dit kan je doen door hier je evaluatiebundel in te vullen, en dat vóór 17 mei 2016. (ingeval van papieren versie, graag terugbezorgen op de Milieudienst)

Achteraan de evaluatiebundel vind je een tabel terug waar je zelf kan kiezen over welke trage wegen je iets wil meedelen. Alle trage wegen in het project werden in kaart gebracht en genummerd.

Belangrijk is dat je de vragen beantwoordt vanuit jouw standpunt of dat van jouw vereniging. zo zal bijvoorbeeld een oudercomité vooral aandacht hebben voor verkeersveiligheid op weg naar een school, terwijl een wandelclub droomt van een mooie wandellussen. Naast de functionele kijk van een landbouwer is ook de historische of ecologische invalshoek van een heemkundige kring of een natuurvereniging belangrijk. Al deze meningen zorgen ervoor dat alle functies van trage wegen aan bod komen.


Trage wegen 

In Maarkedal vinden we tal van trage wegen. Dit zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door zachte weggebruikers, wandelaars en fietsers.

Trage wegen zijn belangrijk omdat ze verschillende functies combineren:

  • ze bieden een verkeersveilig en milieuvriendelijk alternatief voor korte afstanden
  • ze hebben een recreatieve functie voor wandelaars en fietsers
  • ze spelen een rol in het verbinden van natuurgebieden
  • ze hebben vaak een cultuurhistorische waarde: het zijn dikwijls relicten van oude wegen, waarlangs men historische elementen zoals kapelletjes aantreft