Kleine landschapselementen 

Kleine landschapselementen zijn zeer belangrijk voor het in stand houden en het bevorderen van de natuurlijke rijkdom en vervullen een belangrijke rol in de voorkoming van erosie.

Het gemeentebestuur voorziet in een subsidie voor de aanplanting en het onderhoud van landschappelijk waardevolle kleine landschapselementen.