Beheer van wegbermen 

Wegbermen langs de gemeentewegen behoren tot het openbaar domein van de gemeente. Al te vaak wordt de bermbreedte niet gerespecteerd en wordt een deel van de wegberm mee bewerkt met de aangrenzende landbouwgrond.

Deze bermen hebben nochtans een heel aantal functies. Ze bieden een bijkomende bescherming tegen erosie, houden de wegen properder en zorgen voor uitwijkmogelijkheden voor het verkeer. Daarenboven kunnen ze recreanten zoals wandelaars en ruiters plezieren en trekken ze bijen en andere insecten aan, waardoor een meer natuurlijke situatie ontstaat. Het gemeentebestuur wil, samen met de gebruikers van de percelen, de in onbruik geraakte bermen herstellen.

Gemiddeld zijn de bermstroken die behoren tot het openbaar domein 1,5 tot 2 meter breed langs beide zijden van de weg. In de toekomst zullen deze bermen, volgens hun exacte afmetingen, onderhouden worden door het gemeentebestuur. Gewassen aangeplant op de bermstroken zullen volgens de richtlijnen uit het Bermbesluit gemaaid worden. In het bermbesluit staat dat bermen niet voor 15 juni gemaaid mogen worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag pas uitgevoerd worden na 15 september.

Het respecteren van de afmetingen van de bermen en het herstel van beschadigde bermen wordt opgenomen in een gemeentelijk reglement, waaraan administratieve sancties gekoppeld worden.