Tankslag 

Laat je oude stookolietank verwijderen

Om het risico op lekken, met mogelijks ernstige vervuiling van bodem en/of grondwater als gevolg, te voorkomen, is het verplicht en mazouttank binnen de 36 maanden na de buitengebruikstelling te laten reinigen en verwijderen of opvullen. De sanering moet gebeuren door een door OVAM erkend bedrijf. Na uitvoering van de sanering ontvang je een buitengebruikstellingsattest, dat bij verkoop, schenking of erfenis van een woning wordt opgevraagd door de notaris.

Solva heeft in opdracht van een aantal gemeenten een collectieve tanksanering georganiseerd, met de bedoeling de sanering zo voordelig mogelijk te kunnen aanbieden. Voor de gemeenten Brakel en Maarkedal en de stad Ronse bood All-in Tankservice uit Eke de beste voorwaarden.

Inschrijven kan door middel van dit aanvraagformulier. Na inschrijving word je door All-in Tankservice gecontacteerd voor een huisbezoek en ontvang je een offerte. Pas daarna beslis je of je ingaat op het voorstel.

Meer info: Milieudienst, gemma.besard@maarkedal.be, 055 33 46 45