Sluikstort wordt streng aangepakt! 

Met 180km wegen beschikt Maarkedal over een zeer uitgebreid wegennet. Om onze wegen schoon te houden doen wij beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers, toeristen en passanten.

Ondanks de inspanningen van het bestuur om zwerfvuil te voorkomen, blijven we geplaagd door sluikstorters. Er staan meer dan 100 vuilnisbakjes verspreid over de gemeente en her en der werden blikvangers geplaatst, waarin fietsers en wandelaars hun afval kwijt kunnen.

Sluikstorters worden streng beboet! Door het afval te controleren worden daders geïdentificeerd en beboet. Het kostenplaatje kan al snel oplopen tot 350 euro!

Ook het achterlaten van een plastiekzak huishoudelijk afval in een publieke vuilnisbak, het dumpen van maaisel, snoeiafval, kattenbakvulling of steengruis langs wegbermen of in grachten en  het verlies van afval van een aanhangwagen zijn vormen van sluikstort en worden beboet!

Boetes vermijden?

  • Dek je aanhangwagen af met een net of zorg dat alles goed vast zit bij aanvoer van afval naar het containerpark.
  • Maak een composthoop voor je grasmaaisel of snoeiafval en gooi het niet aan de overkant van de straat of in de gracht.

Zwerfvuil  

Onderzoek toont aan dat 3 op 4 Vlamingen zich ergert aan zwerfvuil, dat ruim de helft van de Vlamingen zich wil inzetten voor acties die hem nauw aan het hart liggen en dat 70% zich zorgen maakt over het leefmilieu. En toch gooit een aanzienlijk aantal Vlamingen klein afval nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat. 

Wat is zwerfvuil eigenlijk?
Zwerfvuil is klein afval dat we - vaak onbewust - op straat weggooien. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren zakjes, kranten, tijdschriften, ... noem maar op. Iedereen denkt wel eens "Ach, wat is nu één kauwgum of één blikje?" Maar al die kleintjes samen zorgen ervoor dat onze straten, pleinen, parken en bermen vuil ogen. Dat is niet fijn en getuigt van weinig burgerzin. 

Wie veroorzaakt zwerfvuil?
Iedereen en niemand. Want niemand gooit bewust afval op straat. Toch?

Het is belangrijk om te beseffen dat als iedereen één stuk klein afval weggooit of achterlaat, we samen een hele grote hoop zwerfvuil creëren. Afval komt er niet zomaar. Eentje is misschien geentje, maar eentje maal miljoenen wordt een enorme afvalberg.

Wat is het verschil tussen zwerfvuil en sluikstorten?
Zwerfvuil zijn kleine stukjes afval die vaak onbewust door burgers achtergelaten worden.
Sluikstorten daarentegen is afval dat bewust op openbare plaatsen wordt achtergelaten, omdat men niet wil betalen voor dit afval of geen moeite wil doen om er zich op reglementaire wijze van te ontdoen.

Misschien zie jij het zitten om met een paar mensen je straat of wijk zwerfvuilvrij te maken en te houden?

De gemeente voorziet de nodige afvalzakken (PMD en restafval) en grijptangen. En na een telefoontje naar de dienst Omgeving en Wonen komen we het verzamelde afval ophalen.

Ben je geïnteresseerd, neem contact op met de dienst Omgeving en Wonen.
Tel 055 33 46 45 
Mail naar Gemma: gemma.besard@maarkedal.be of Greta: greta.pot@maarkedal.be