Huis-aan-huisinzamelingen 

Restafval, papier, karton en PMD worden om de twee weken aan huis opgehaald. 

Deze afvalfracties plaats je de dag van de ophaling voor 7 uur 's morgens op een goed zichtbare plaats. De afvalfracties moeten duidelijk gescheiden voor je woning geplaatst worden, zodat de ophaling vlot kan verlopen. 

Heb je je afval tijdig en volgens de voorschriften aangeboden, maar werd het toch niet opgehaald? Bel dan de Diftar infomatielijn: 0800 90 270.

Restafval

Het restafval wordt ingezameld door middel van de groene container, die werkt volgens het Diftarprincipe. Diftar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt iedereen volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart", in functie van de geproduceerde hoeveelheid afval. Om de hoeveelheid afval dat elk gezin meegeeft te meten, wordt het gewogen.

Bij elke ophaling wordt de container gewogen. In elke container zit een geheugenchip die de adresgegevens van het gezin bevat. Op deze chip wordt ook de hoeveelheid afval bijgehouden. 

De standaardcontainer heeft een inhoud van 120 liter.
Voor kleine produceerders is er de 40-liter container.
Grote gezinnen kunnen een 240-liter container aanvragen.
Omwisselen van de container doe je via de groene diftarinformatielijn (0800 90 270).

Wat als je Diftarcontainer te klein is? 
Heb je meer afval dan in je container kan, dan mag je afval in platiekzakken naast je container zetten. Je moet dit wel vooraf doorgeven via de groene DIftarlijn (0800 90 270). Bel twee dagen voor de ophaling om te melden dat je extra zakken zal aanbieden naast je container (maximaal 10 zakken).  Het extra gewicht zal verrekend worden op je factuur. Dit systeem kan je 3 keer per jaar gebruiken. 

Wat kost Diftar?
Op basis van het aantal keer dat je de Diftarcontainer aanbiedt en op basis van de hoeveelheden die je aanbiedt, ontvang je zesmaandelijks een afrekening (januari tot juni en juli tot december). 

Op voorstel van IVLA werden met ingang van 1 januari 2014 de tarieven aangepast.

 Volume Diftarcontainer  € / aanbieding  € / kg afval
 40 liter  € 0,15   € 0,25 
 120 liter   € 0,30   € 0,25 
 240 liter   € 0,60   € 0,25 

Elk gezin produceert huishoudelijk restafval. Vanuit dit principe werd een minimum factuurbedrag van 1,18 euro per maand ingevoerd.
Als je bijvoorbeeld in de periode van januari tot juni slechts 2 maanden in Maarkedal woonde en je nooit de container buiten plaatste, zal je toch een minimumfactuur van 2,36 euro betalen. 

Vragen over Diftar? Info over ophalingen? Heb je nog geen Diftarcontainer? Wil je een slot op je Diftarcontainer? Wil je weten wat je met je container moet doen als je verhuist? Bel gratis de groene Diftarlijn 0800/90 270.
 

Papier en karton

Papier en karton plaats je in een kartonnen doos of in samengebonden stapeltjes buiten.
Plastieken kratten of andere recipiënten gevuld met papier worden niet geledigd.
 

PMD

Het PMD-afval wordt aangeboden in PMD-zakken. Deze zakken kan je kopen bij de Milieudienst of in de warenhuizen gelegen binnen het gebied van de afvalintercommunale IVLA (Brakel, Oudenaarde, Ronse).