Afval voorkomen 

Door te sorteren en te recycleren zorgen we op korte termijn voor minder te verwijderen afval. Het spreekwoord "voorkomen is beter dan genezen" geldt ook voor afval.

Preventie is het sleutelwoord in het hedendaagse afvalbeleid: wie afval vermijdt moet het niet kwijt.

Afval voorkomen is beter dan recycleren. Hergebruik, al dan niet via de kringloopcentra is beter dan afval verwijderen, en is nog beter dan recycleren.

 

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Openbaar onderzoek van het ontwerp uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 11 januari tot en met 10 maart 2016.

Dit ontwerp uitvoeringsplan is de opvolger van het ‘Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen’ (UMBHA). Dat zette van 2008 tot 2015 de krijtlijnen uit voor preventie, selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Intussen is de maatschappelijke context gewijzigd: zo verandert de samenstelling van de Vlaamse bevolking, wonen steeds meer Vlamingen in steden en zit compact wonen in de lift.

Vanuit deze veranderende context wil het nieuwe uitvoeringsplan inzetten op maatwerk. Het vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de komende jaren naar concrete acties op het terrein, met focus op het lokale niveau.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 

Hoe kan je op een eenvoudige manier afval beperken?
We geven je een aantal tips