Afval 

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Ophalen en verwerken van afval is een dure zaak. Selecteren en recycleren helpen de afvalberg te verminderen, maar afval voorkomen is de boodschap.
Wie afval voorkomt, spaart geld uit. En minder afval te verwerken, betekent een betere zaak voor het leefmilieu.

Via het containerpark en de selectieve  huis-aan-huisinzameling wordt het afval zoveel mogelijk gesorteerd. Vele fracties kunnen immers hergebruikt of gerecycleerd worden.

 

Openbaar onderzoek over nieuw uitvoeringsplan i.v.m. huishoudelijk afval


Het huidige uitvoeringsplan "Milieuverantwoord beheer van huishoudelijk afvalstoffen" loopt binnenkort af.

Samen met de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector werkte de OVAM het voorbije jaar aan een nieuw uitvoeringsplan.

Dit ontwerp uitvoeringsplan is de opvolger van het ‘Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen’ (UMBHA). Dat zette van 2008 tot 2015 de krijtlijnen uit voor preventie, selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Intussen is de maatschappelijke context gewijzigd: zo verandert de samenstelling van de Vlaamse bevolking, wonen steeds meer Vlamingen in steden en zit compact wonen in de lift.

Vanuit deze veranderende context wil het nieuwe uitvoeringsplan inzetten op maatwerk. Het vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de komende jaren naar concrete acties op het terrein, met focus op het lokale niveau.

Vanaf 11 januari tot en met 10 maart 2016 zit dit ontwerpplan in openbaar onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.


Inzameling landbouwfolie 

De gratis inzameling van de landbouwfolie gaat door van woensdag 19 oktober tot zaterdag 26 november, tijdens de normale openingsuren van het containerpark.
De silofolie en de stretchfolie van rond de balen moeten apart aangeboden worden. De silofolie moet borstelschoon en samengebonden worden aangeboden. De stretchfolie wordt verzameld in zakken van 400 liter.

Inzamelzakken kunnen aangekocht worden bij de Milieudienst aan 2,5 euro per stuk. Bij aflevering van elke volle zak wordt een lege zak in ruil aangeboden.