Water en Riolering

Storingen of defecten
Storingen of defecten kan je melden via: www.farys.be/storingen-en-defecten of via het nummer 078 35 35 88.

Waterverontreiniging
Tijdens kantooruren: dienst Omgeving en Wonen via 055 33 46 44
Na kantooruren: politie via 101

Wateroverlast openbaar domein
Tijdens kantooruren: dienst Patrimonium via 055 33 46 64
Na kantooruren: brandweer via 112

Wateroverlast privaat
Brandweer via 112