Defecte straatlamp

Storingen van de straatverlichting kunnen gemeld worden via www.straatlampen.be of via het nummer 078 35 35 00.